Następny wywóz śmieci będzie za 4 dni

czyli wtorek, 23 lipca 2024.

✅ Zbierane będą: zmieszane, plastiki, papier, szkło, bio


Kolejnym dniem wywozu śmieci będzie: wtorek, 6 sierpnia 2024 . Zbierane będą: zmieszane, bio .