Następny wywóz śmieci będzie za 8 dni

czyli wtorek, 25 czerwca 2024.

✅ Zbierane będą: zmieszane, plastiki, papier, szkło, bio


Kolejnym dniem wywozu śmieci będzie: wtorek, 9 lipca 2024 . Zbierane będą: zmieszane, bio .