Następny wywóz śmieci będzie jutro

czyli wtorek, 28 maja 2024.

✅ Zbierane będą: zmieszane, plastiki, papier, szkło, bio


Kolejnym dniem wywozu śmieci będzie: wtorek, 11 czerwca 2024 . Zbierane będą: zmieszane, bio .